Tüm Vücut Dozimetre

 

RADKOR bünyesinde; OSL Dozimetri tekniği ile tüm vücut için kişisel doz eşdeğeri Hp(10) ve cilt için kişisel doz eşdeğeri Hp(0,07) tayini yapılmaktadır. 


RADKOR-OSL Dozimetri Sisteminin Avantajları:

 

 • Vücut eşdeğerli BeO (Berilyum-Oksit) detektör içeren PTB onaylı tek OSL sistemidir.
 • Diğer sistemlere kıyasla doğruluk oranı yüksektir,
 • Diğer OSL dozimetrelere göre daha yüksek limünesans verimliliğine sahiptir,
 • Çevre ve dış etkenlerden diğer sistemlere kıyasla daha az etkilenmektedir,
 • Zamana göre doz ölçümü diğer sistemlere kıyasla daha güvenilirdir,
 • Kararlı ( değişmez) doz duyarlılığı özelliği bulunmaktadır,
 • Hızlı, doğru ve kesin değerlendirme sistemine sahiptir,
 • Tekrar tekrar sıfırlanıp, kullanılabilme özelliği bulunmaktadır, 
 • Karmaşık ve yüksek ısılı tavlama ( annealling ) adımlarına ihtiyaç duymamaktadır,
 • Taşıyıcı, üzerinde kullanıcı bilgileri içerir (Ad-soyad, kurum, yıl, periyot),
 • RADKOR, web adresi üzerinden elektronik ortamda kişisel doz rapor sunar,
 • Nümerik, ayrıntılı ilgili periyoda ait doz raporu sunar.

 

Dozimetre türü: Pasif OSL (Optik Uyarmalı Luminesans)

 

Ölçülen değerler: Hp(0.07), Hp(10)

Ölçüm Aralığı (Doz):

- Hp(0,07):                       0,05 mSv-10 Sv

- Hp(10):                           0,05 mSv-10 Sv

Foton enerjisi nominal kullanımı (+/- 60o ):

 Hp(0.07):                      20 keV-7 MeV