Göz (Lens) Dozimetre

 

 

Dünya da tek OSL göz (lens) dozimetre sistemi ile Hp(3) göz merceği doz tayini gerçekleştirilmektedir.

 

 Doz ölçüm aralığı: 0,05 mSv-10.0 Sv

 Foton enerji aralığı: 16 keV-1,25 MeV