Pdose OSL Dozimetri Sistemleri

 

 

Pdose OSL Dozimetri Sistemi (Radyoloji)

 

Pdose OSL Dozimetri Sistemi noktasal dozimetreler kullanılarak, Radyoloji bölümünde yer alan  Mamografi, Floroskopi, Bilgisayarlı Tomografi (CT) ve Radyoloji-X-ray uygulamaları için bölgesel olarak doz ölçümü yapılabilmektedir. Bununla beraber özel olarak geliştirilmiş yazılım ile; kayıtların tutulabilmesine, dozimetrelerin okuyucu cihazda otomatik değerlendirilmesine, aynı dozimetrenin tekrar okunarak doğrulama (verification) işleminin gerçekleştirilmesine, doz raporunun oluşturulmasına ve günlük sistem kalite testlerinin (kalite kontrol) gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır.

 

 

 

Pdose OSL Dozimetri Sistemi (Radyoterapi)

 

Pdose OSL Dozimetri Sistemi Radyoterapi uygulamaları için noktasal doz ölçüm yapabilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Bununla beraber özel olarak geliştirilmiş yazılım ile;  kayıtların tutulabilmesine, dozimetrelerin okuyucu cihazda otomatik değerlendirilmesine, aynı dozimetrenin tekrar okunarak doğrulama (verification) işleminin gerçekleştirilmesine, doz raporunun oluşturulmasına ve günlük sistem testlerinin (kalite kontrol) gerçekleştirilmesine imkân sağlamaktadır.

 

 

 

Pdose OSL Dozimetri Sistemi

 

- Pdose OSL okuyucu ve silici

- Pdose OSL Dozimetre

- 2D barkod okuyucu

- Dizüstü bilgisayar

- Okuyucu cihaz kontrol yazılımını içermektedir.

 

 

 

 Ürün ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

 

HASTA VE KALİBRASYON İÇİN MOSFET DOZİMETRELER

 

RADKOR personel dozimetre ile radyasyon çalışanlarının doz takibine ek olarak, müşterilerine hasta dozu takibi ve kalibrasyon amaçlı dozimetre tedarik hizmeti de sunmaktadır. Türkiye distribütörü olduğumuz Best Medical kalitesi ayrıcalığıyla müşterilerimize sağladığımız mobil ve portatif dozimetreler ile tedavi merkezlerinde hastaların aldığı dozların tespiti ve cihaz kalibrasyonu yapılırken alınan dozların tespiti mümkün olmaktadır. 

Hasta doz takibi veya kalibrasyon dozimetresi ihtiyacınıza karşılık gelecek ürünlerimiz hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki katalog linklerini tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Mobile MOSFET Dozimetre ( hasta doz  doğrulaması)...